Naturlig terapi
(Ikon)
920 39 891

no . mar l pa @ ta i r b


Forrige: Healing Denne: Bachs Blomstermedisin Neste: Magnetterapi

Bachs Blomstermedisin


Dette er en behandlingsform som blir brukt hovedsakelig for den psykiske delen sammen med annen behandling. Eksempler: stress, sinne, angst, depresjoner og andre ubalanser.

Det var den engelske legen Edward Bach, født 24.09.1886, som forsket og fant frem til disse medisinene. Han var i sin tid ikke tilfreds med at pasientene ofte ikke fikk hjelp nok med sine plager. Han var mye utendørs og nøt å være i naturen.

De første medisinene han fant frem til var Impatiens, Mimulus og Clematis. Dette var i 1928.
Medisinen ble på den tiden fremstilt ved alkoholuttrekk fra friske planter. Bach var ikke tilfreds med det, og fant fram til en ny metode som han ble mer fornøyd med, nemlig å bruke energien til planten. Han la planten på overflaten av vannet i et glass og satt det i solen. Planten avga da energien til vannet.

I dag blir blomsterkonsistensen blandet med en del sprit og de resterende 2/3 delene med destillert vann. Til en behandling blir ekstraktene brukt i en blanding på 2 til 4 ekstrakter pluss det ovenfornevnte. Disse medisinene er ikke skadelige, og de har god effekt. Spesielt på dyr, som ikke har noen motforestillinger som i tillegg må overvinnes.


Forrige: Healing Denne: Bachs Blomstermedisin Neste: Magnetterapi