Naturlig terapi
(Ikon)
920 39 891

no . mar l pa @ ta i r b


Forrige: Dyrekommunikasjon Denne: Healing Neste: Bachs Blomstermedisin

Healing

Jeg holder på med to typer healing:
  • Reiki-healing (1, 2 og Master)
  • Karuna Reiki-healing (1, 2 og Master)

Felles for begge healing-formene

Healing er en behandlingsform som på ingen måte er ubehagelig mens behandlingen pågår. Etter behandlingene kan en riktignok få reaksjoner både på det psykiske og det fysiske plan, men det er tilsvarende som for mange andre virksomme behandling som f eks akupunktur og homøopati - en del ganger må det bli verre før det kan bli bedre.

Healingen kan utføres enten som fjern-healing eller når en er hos terapeuten. Den trekker frem tidligere problemer/sykdommer - ofte helt tilbake fra barndommen, og går inn og leger disse. Ofte kan det være tungt å slite med gamle plager igjen. Det er veldig viktig å være klar over at dette vil snu - det vil komme positive reaksjoner, og en vil få et mye bedre liv etterpå. Overgangen kan imidlertid være tung for mange.

Healing legger grunnlaget i chakraene. Chakraene er konsentrerte felter med lys - som regel runde - som tar imot og sprer energi i og utenfor kroppen. Det finnes mange slike i kroppen, de viktigste er de 7 hovedchakraene som ligger på linje langs ryggraden. Hver av hovedchakraene har sin oppgave for å holde kroppen i balanse. Blir det problemer i en av chakraene så er ubalansen startet. De 7 hovedchakraene har et godt samarbeid hvis alt er i balanse.


Rot-chakra Rød Ligger på genitalområdet. Kroppen, naturen, jorden, sensualitet og overlevelse.
Hara-chakra Oransje Ligger under navlen. Kreativitet, seksualitet, glede.
Solar plexus chakra Gul Ligger på mellomgulvet. Sinn, personlig kraft, følelse av selvet.
Hjerte-chakra Grønn Ligger midt i brystet. Ubetinget kjærlighet, harmoni, omsorg for andre.
Hals-chakra Blå Ligger på halsen. Kommunikasjon, uttrykksmåte, tillit.
Panne-chakra Indigo Ligger i pannen. Intuitiv og oversanselig bevissthet, sjelekunnskap.
Krone-chakra Fiolett Ligger i kronen. Åndelighet, innkommende lyset.Kroppen vår blir utsatt for mange ulike situasjoner i løpet av livet. Stress er et av situasjonene som etter lang tids påkjenning kan bli svært farlig og som kan gi kroppen mange ulike plager. Symptomer er reaksjoner som blant annet stress kan være årsak for. Den gir blant annet utslag i for eksempel kreft, smerter i ledd, angst, frustrasjoner osv.

Vi mennesker er ikke så flinke til å høre etter disse signalene (symptomene) som kroppen vår gir oss.

Med jevne mellomrom er det derfor viktig å oppsøke behandlingsformer som kan hjelpe til å fjerne disse symptomene.


I vår hverdag er det lett at kroppen kommer i ubalanse, siden vi må omgås med mange ulike former for stress og ubehagelige opplevelser.  Pågår dette i lang tid er ubalansen i gang, og for å rette opp dette bør en sette seg ned og tenke etter om man kan håndtere stresset og ubehagelighetene på en annen måte som er til fordel for kroppen. Kanskje endre på hverdagen, eller til og med skifte jobb.


Reiki-healing 1, 2 og Master Reiki

Reiki-healing er en svært gammel behandlingsform. Healing ble på 16oo-tallet og før det brukt stilletiende. Ble man oppdaget ble følgen døden på bålet.

Healing er en behandlingsform som på ingen måte er ubehagelig for klienten mens behandlingen pågår. Etter behandlingene kan klienten riktignok få reaksjoner både på det psykiske og det fysiske plan, men det er tilsvarende som for mange virksomme behandling som f eks akupunktur eller homøopati - en del ganger må det bli verre før det kan bli bedre.

Healingen kan utføres enten som fjern-healing eller når klienten er hos terapeuten. Den trekker frem tidligere problemer/sykdommer - ofte helt tilbake fra barndommen, og går inn og leger disse. Ofte kan det være tungt å slite med gamle plager igjen. Det er veldig viktig å være klar over at dette vil snu - det vil komme positive reaksjoner, og en vil få et mye bedre liv etterpå. Overgangen kan imidlertid være tung for mange.

Healing legger grunnlaget i chakraene. Chakraene er konsentrerte felter med lys - som regel runde - som tar imot og sprer energi i og utenfor kroppen. Det finnes mange slike i kroppen, de viktigste er de 7 hovedchakraene som ligger på linje langs ryggraden. Hver av hovedchakraene har sin oppgave for å holde kroppen i balanse. Blir det problemer i en av chakraene så er ubalansen startet. De 7 hovedchakraene har et godt samarbeid hvis alt er i balanse.Karuna Reiki-healing 1, 2 og Master


Denne formen for healing er en etterutdannelse fra Reiki 1, 2 og Master-healing.
Karuna oversettes som "aktiv medfølelse" og gir en behagelig og avslappende følelse for kropp og sjel.

Karuna healing-energien går dypt inn i følelsene på mennesker og dyr og løser opp gamle psykiske plager som f eks barnemishandling, ulike former for vold og overgrep, balanserer og letter på depresjoner mm.

Både Reiki-healing og Karuna Reiki-healing blir utført med ulike symboler som har ulike krefter og energier.

Jeg behandler begge formene i samme healingen og bruker da de symbolene som trengs i de ulike situasjonene.

Forrige: Dyrekommunikasjon Denne: Healing Neste: Bachs Blomstermedisin