Naturlig terapi
(Ikon)
920 39 891

no . mar l pa @ ta i r b


Forrige: Akupunkturens historie Denne: Klassisk akupunktur Neste: Kosmetisk akupunktur

Klassisk akupunktur


Dette er en form der akupunktøren konsentrerer seg om problemet som har oppstått i kroppen. Det er dette problemet som har vært hovedårsaken for at sykdommen er oppstått, og det er dermed det som må behandles for å få en varig frisk kropp.

Der en del andre behandlingsformer bare går på å fjerne symptomene (f eks dempe smerte), går klassisk akupunktur direkte inn for å ordne opp i det underliggende problemet.

For at problemet skal kunne løses er det viktig at klienten forteller om seg selv, hvordan sykdommen startet, hva som er blitt gjort fram til nå med problemet, osv. Akupunktøren må også ta puls, gjøre ansiktsdiagnose, kjenne eventuell lukt av kroppen, og gjøre andre former for undersøkelser.

Det er viktig at klient og terapeut samarbeider, ellers vil ikke resultatet bli helt vellykket. Det er også viktig at klient føler tillit til akupunktøren, på den måten blir det ingen problemer med å sette nålene.

På dyr (hunder og katter) er det viktig å se hvordan de beveger seg, kjenne eventuell lukt fra munn eller ellers på kroppen, sjekke øyne, ører, muskler, og undersøke på hver side av ryggsøylen for å finne ut hvor dyret reagerer.

De spesielle punktene på hver side av ryggsøylen er endepunktene for nervbaner som går dit fra hvert organ. Når det trykkes på endepunktene vil dyret reagere annerledes hvis det er problempunkter. Undersøkelsene forteller derfor hvor ubalansene er i kroppen - hvilke organer som jobber i overskudd og hvilke organer som jobber i underskudd.

På mennesker gjøres det tilsvarende, men her undersøker jeg også på begge håndledd, der jeg kan kjenne alle de 12 organene - om de arbeider for fort, for langsomt, hva er takten osv (derav navnet 'puls', selv om det ikke er pulsen i blodårene som måles). Ansiktet sjekkes om det er rødme, annen farge, tretthet, ringer under øynene osv. Punktene på ryggen sjekker jeg også.


Selve behandlingen går ut på å fjerne overflødig energi fra organer med overskudd, og sende den videre til organer med underskudd.

Det er 5-elementsloven som forteller hvordan nålene skal settes for å oppnå de ønskede energioverføringene fra organer med overskudd til organer med underskudd.5-elementsloven

Grunnlaget i Klassisk akupunktur er et sett med regler. Dette regelverket er nedfelt i det som kalles 5-elementsloven. Denne loven er ofte tegnet i en figur som består av en sirkel der alle organene i kroppen er tegnet inn i et spesielt system.

5--elementeren

Tegningen viser hvordan organer er koblet sammen. I den øverste ringen er fire organer koblet sammen, i alle de andre to og to.. Et eksempel fra den øverste ringen er Tynntarm/Hjertet/3E/Kretsløp, mens eksempler fra de andre er Mage/Milt, Colon/Lunge, Blære/Nyre og Galle/Lever.  Når organer er koblet sammen, så betyr det at de jobber sammen. Med klassisk akupunktur  justeres balansen mellom sammenkoblede organer ved hjelp av tilhørende punkter. 5-elementsloven viser hvilke organer som er involvert, og hvilke punkter som justerer balansen mellom dem. 

De fem ringene i 5-elementsloven kalles elementer, og hver ring har sin oppgave:
 • Mage/Milt: 
  • Sørger for at bindevev og muskler i bein og armer fungerer. Problemer i munnen.

 • Colon/lunge:
  • Holder hud, kroppshår i balanse. Problemer med nesen inni og utenpå.

 • Blære/nyre:
  • Holder knokler og hodehår i balanse. Problemer med ørene.

 • Galle/lever:
  • Holder muskler og sener i hele kroppen i balanse. Problemer med øynene

 • Tynntarm/Hjerte:
  • Holder blodkarene i balanse. Problemer med tungen.

 • 3E/Kretsløp.
  • Holder blodkarene i balanse. Problemer med tungen.

Hvert element er også knyttet til en bestemt årstid:
 • M/Mp - Jordelementet hører til sensommeren og i denne årstiden er det mye FUKT i været. Derfor blir dette elementet ofte brukt når det er sår, problemer med fordøyelsen, problemer med bein og armer, muskulære problemer osv.
 • Co/Lu - Metallelementet hører til høsten og i denne årstid er det mye TØRKE ute. Behandlingen blir ofte rundt problemer med hud og hår, sår eller andre ting i nesen, eksem, allergi osv.
 • Bl/Ny - Vannelementet hører til vinteren, denne årstiden har mye KULDE. Dette går på problemer som har med knokler, hode og hår, øre, depresjoner osv.
 • G/Le - Treelementet hører til våren og i denne årstiden har vi mye VIND. Behandlingen blir ofte ifbm problemer som muskler og sener i hele kroppen, aggresjon og øyeproblemer
 • Ty/Hj - Ildelementet hører til sommeren og i denne årstiden er det VARMT i været. Her blir det behandlet mye psykisk, dårlig sirkulasjon, tungeproblemer, sår osv.
Disse fem - fukt, tørke, kulde, vind og ild - er med som en viktig del av grunnlaget for en riktig klassisk akupunktur-behandling.

Hvert element er involvert i psyken og vil derfor spille en viktig rolle for at kroppen kan fungere normalt.

I tillegg har vi et organur. Organuret viser for hver 2-timers-periode på døgnet hvilket organ som er mest aktivt:
 • Lever er mest aktiv kl 01 - 03
 • Lunge er mest aktiv kl 03 - 05
 • Colon er mest aktiv kl 05 - 07 (her bør man gå på toalettet)
 • Mage er mest aktiv kl 07 - 09 (her bør man spise frokost)
 • Milt er mest aktiv kl 09 - 11
 • Hjertet er mest aktiv kl 11 - 13 (her burde man ikke gjøre noe særlig mye fysisk, men ta det med ro)
 • Tynntarm er mest aktiv kl 13 - 15
 • Blære er mest aktiv kl 15 - 17
 • Nyre er mest aktiv kl 17 - 19
 • Kretsløp er mest aktiv kl 19 - 21
 • Trippelvarmer er mest aktiv kl 21 - 23
 • Galle er mest aktiv kl 23 - 01

Alle organene arbeider sammen og dermed også alle elementene. Dersom alt er harmonisk vil energien (qi) løpe fritt i hele kroppen, både i blodbanene og energibanene. Energibanene er tilknyttet til hvert sitt organ. Langs disse energibanene ligger akupunkturpunktene ujevnt fordelt. Hvert akupunkturpunkt har sin egen oppgave.


Dukker det opp stress, frustrasjoner, dårlig kosthold, alkoholmisbruk, røyking osv vil det skje en stagnasjon en eller annen plass i kroppen. Da får energien (Qi) problemer med å løpe fritt.

Det at negative energier har kommet inn i kroppen på både dyr og mennesker er i dagens samfunn ganske normalt. Vi er bare så alt for flinke til å overse dem helt til det er blitt en sykdom (eller ubalanse, som kineserne sier). Akupunktørens oppgave er å rette opp denne negative energien. Men det må skje i samarbeid med klienten / eieren.

På dyr finner man frem til ubalansen ved å undersøke dyret, være observant på oppførselen dens, kjenne etter en spesiell lukt fra pels, munn, sjekke evt. smerter, høre etter hva eier har observert, hva eventuelt veterinær har oppdaget - hvilke medisiner dyret har fått og hvor lenge dyret har hatt problemet.


I starten av behandlingen kan pasienten få sterke reaksjoner, som for eksempel plager som vedkommende har hatt tidligere, og en forverring av den nåværende sykdommen. Det er viktig at klienten får vite om dette, siden det er veldig lett å bli skremt, og på feilaktig grunnlag få et ønske om å avbryte behandlingen.

Ofte blir det en forverring fordi ting skal snu i kroppen. Det skal tilbake til en normal tilstand, og dette kan ta tid, spesielt dersom plagen har vært lenge i kroppen. Denne forverringen før det blir bedre er derfor helt normal.


Forrige: Akupunkturens historie Denne: Klassisk akupunktur Neste: Kosmetisk akupunktur