Naturlig terapi
(Ikon)
920 39 891

no . mar l pa @ ta i r b


Forrige: Forsiden Denne: Sammendrag Neste: Utdannelse

Sammendrag

Jeg driver med alternativ behandling: Akupunktur, kosmetisk akupunktur, akupunktur for graviditetsproblemer, homøopati, dyretolkning/dyrekommunikasjon, magnetterapi, healing, aromaterapi, Bachs blomstermedisin og laserterapi.

Jeg behandler både mennesker og dyr. Jeg har en to-delt klinikk, hvor hver del er helt atskilt: Begge inneholder behandlingsrom, venterom og toalett.

Under er nyttig informasjon om noen av behandlingsformene. I menyene er det mer inngående detaljer, i tillegg til praktisk informasjon.


Litt om akupunktur

Akupunktur baserer seg på å stikke tynne korte nåler et lite stykke inn i huden. Selve akupunkturpunktet ligger rett under overhuden, derfor er det ikke nødvendig med et dypt stikk. Det fins over 300 akupunkturpunkter på kroppen, hvert punkt har sin spesielle funksjon. Ved å kombinere punkter oppnås forskjellige energioverføringer - endringer i kroppen som motvirker ubalanser - sykdommer.

En akupunkturbehandling består grovt sett av to deler. Først en undersøkelse, hvor kroppens tilstand kartlegges, og akupunkturpunktene som vil gi den ønskede forbedringen blir bestemt. Deretter selve akupunkturbehandlingen. Etter at akupunkturnålene er satt, er det en hvilepause for pasienten på ca 20 minutter før nålene tas ut. Jeg bruker vanligvis 7 dager mellom hver akupunkturbehandling.

Jeg jobber med  klassisk akupunktur (behandlende akupunktur), som baserer seg på 5-elementeren. Klassisk akupunktur brukes for å ta tak i problemet i kroppen - den jobber med den underliggende årsaken, og ikke bare med symptomene.

Det finnes også en annen form for akupunktur - smertestillende akupunktur - som lindrer smertene der og da. I akutte tilfeller og spesielle situasjoner har smertestillende akupunktur sin misjon, men den gjør ingenting for å ordne opp i det underliggende problemet. Smertestillende akupunktur er kun symptombehandling.

Litt om kosmetisk akupunktur

Kosmetisk akupunktur er en helt naturlig behandling uten bivirkninger.

Kosmetisk akupunktur fjerner/mildner rynker. Det utføres ved å sette tett med veldig små nåler midt i rynken. Hud-proteinene Kollagen og Elastin skal fungere aktivt for å holde huden rynkefri. Med denne behandling blir disse proteinene aktive igjen og sletter ut rynkene. I en hud som har en del rynker er disse proteinene gått i dvale. Årsaken kan være røyking, dårlig levesett, psykiske problemer mm.

Jeg har opplevd at det allerede er et godt synlig resultat etter første behandling. Jeg anbefaler 6 til 12 behandlinger og siden 1 til 2 behandlinger hver måned i 3 måneder.
Det fine resultatet holder seg i 3 til 5 år hvis en ikke røyker og holder et sunt levesett.

I tillegg kan jeg også heve øyelokk og dobbelthake. Dette gjør jeg med noe større nåler.

Litt om koppingmassasje

Koppingmassasje eller kopping er en terapiform som brukes til å få blodsirkulasjonen i gang, ved å løse opp i blokkeringer som hindrer eller stopper sirkulasjonen.

I mange tilfeller kommer det blokkeringer i kroppen. Blodet inneholder surstoff og viktige stoffer som skal gi næring til organer, muskler og sener, samt fjerne avfallstoffer og væske. Blokkeringer sinker eller stopper blodsirkulasjonen. Diaré og oppblåst mage er to eksempler på hva blokkeringer kan føre til.

Koppingmassasje løser opp i blokkeringene, og sørger for at blodsirkulasjonen går som den skal igjen, slik at næringen kommer fram og avfallsstoffene blir fjernet.

Jeg kombinerer ofte koppingmassasje med klassisk akupunktur, med veldig god effekt.

Litt om healing (Reiki)

Det finnes ulike former for healing. I Reiki-healing og Karuna-healing brukes ulike symboler som gir ulike lindringer for de ulike "problemene".

Healing er en behagelig terapiform. En kan kjenne ro og velvære, eller en kan også oppleve tristhet, kanskje også frustrasjon. Dette fordi behandlingene går på Chakra-soner, som går på ulike deler av kroppen.

Noen liker ikke akupunktur pga nålene, og da er healing noen ganger et godt alternativ. Ofte kan akupunktur og healing brukes i kombinasjon.

En annen fordel med healing er at behandlingen kan foregå som 'fjern-healing', en trenger ikke å være på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt.

En kan etter en healing-behandling føle seg enten ganske trøtt eller oppkvikket. Det er vanlig å merke endringen dagen etter. Ofte føler man seg verre i noen dager før det blir bedre. Det er det samme for mange av behandlingsformene jeg bruker, siden behandlingen angriper det underliggende problemet og ikke bare symptomene. Ofte kan problemer eller plager man har hatt tidligere komme fram som en del av behandlingsprosessen - kroppen må gjennom dem en gang til før de forlater kroppen.

Denne 'verre før bedre'-reaksjonen er en helt naturlig del av kroppens forsvarsmekanisme, og viser at behandlingen virker. Det er litt tilsvarende til feber ved f eks forkjølelse. Feberen er ikke problemet. Feberen er et symptom på at kroppen har tatt opp kampen mot sykdommen. En blir også her verre i noen dager før en blir bedre.

Litt om dyrekommunikasjon

I motsetning til de fleste mennesker, så kan alle dyr kommunisere. Det er imidlertid ikke alltid de vil eller ønsker kontakt, og da må dette respekteres. Noen ganger kan en prøve igjen senere. Hvis ikke dyret med eier møter opp personlig, så trenger jeg et bilde av dyret for å kunne kommunisere med det. Da spiller det ingen rolle om det er i samme rom eller langt unna.

Dyrekommunikasjonen kan benyttes for å forstå. Når f eks en hest, hund eller katt endelig får sjansen til å kommunisere skikkelig med et menneske, så er det ofte i seg selv en stor lettelse for dyret. Det får sjansen til å fortelle eieren sin en hel masse nyttig gjennom meg. Dette kan oppklare mange misforståelser, forklare hva som har skjedd, sørge for at rett behandling blir startet i tide, osv.

Smerter i dyret kjenner jeg på min egen kropp. Jeg kjenner hvor, hvor sterk og hvor lenge dyret har hatt smerten. Ofte får jeg også beskjed underveis om det blir bedre, og hvilken type behandling det ønsker seg.

Hvis dyret ditt f eks har begynt å halte, eller har endret seg på andre måter, så er dyret selv som oftest fullstendig klar over hva som er problemet, hva som skal til for å løse det, osv. Da kan jeg kommunisere med dyret først, og så bruke healing, akupunktur, urter osv alt etter hva som passer best.

Dyrekommunikasjon kan også benyttes til å finne tilbake bortkomne dyr. Siden jeg får informasjonen direkte fra dyret som er forsvunnet, så er utfordringen vanligvis å relatere det dyret har opplevd til særtrekk i omgivelsene som bygninger, trær, gjerder, steiner, hekker, veier osv, slik at det blir mulig å finne ut hvor dyret har vært, og hvor det nå oppholder seg.

Litt om homøopati

Ved en homøopatisk behandling tar en ørsmå piller et visst antall ganger per dag i f eks 10 til 12 dager. Pillene legges under tungen, og skal ligge der til de smelter av seg selv. En bør ikke spise eller drikke (annet enn vann) en time før eller etter at pillene er tatt.

Hos dyr, f eks hund, løses pillene opp i vann, og gis i munnen med en engangssprøyte uten nålespiss. Til hest legges de ofte i vanntrauet.
 
Jeg kombinerer ofte homøopati og akupunktur i behandlingen. Disse behandlingsformene utfyller hverandre godt.

Homøopati gir ingen bivirkninger og hvis terapeuten finner den rette medisinen vil den gå inn i det egentlige problemet og løse opp blokkeringen som er årsaken til symptomet.

Litt om Bachs blomstermedisin

Bachs blomstermedisin kommer på pimpette-flasker (drypp-flasker) og som spray (kun Rescue, førstehjelp). Spray brukes i situasjoner som sorgtilstander, forberedelser til foredrag, psyken osv.

Jeg setter sammen miksturen spesifikt for hver pasient, dette gjøres ved å ha i de ulike remediene sammen med vann og litt alkohol. Alkoholen sørger for at ingrediensene blander seg godt sammen.

Når det tas, dryppes det enten rett inn i munnen eller blandes i vann som en drikker. For enkelte kan dråpene være for sterke hvis de dryppes rett i munnen. Ofte blir dette gjort hvis kun ett remedium blir brukt. En bør ikke spise eller drikke (annet enn vann) 30 minutter før eller etter.

Det er veldig forskjellig hvor ofte og hvor lenge det tas. En beroligende mikstur brukes bare en eller noen få ganger rett i forkant. Mens andre miksturer er mer som vanlige behandlinger, og kan tas 3-5 ganger per dag i kanskje 1 til 4 uker eller enda lenger.

Disse dråpene kan godt gis i kombinasjon med akupunktur.


Forrige: Forsiden Denne: Sammendrag Neste: Utdannelse