Naturlig terapi
(Ikon)
920 39 891

no . mar l pa @ ta i r b


Forrige: Kosmetisk akupunktur Denne: Smertestillende akupunktur Neste: Koppingmassasje

Smertestillende akupunktur

Smertestillende akupunktur er en terapiform som går ut på symptombehandling. Den fjerner kun smerten, mens hovedproblemet fremdeles ligger i kroppen. Dette kan sammenlignes med en smertestillende tablett. Smertestillende akupunktur er imidlertid naturlig og ikke forbundet med bivirkninger, så lenge samme akupunkturpunkt blir brukt maksimum 4 ganger etter hverandre. Ellers vil punktet bli ødelagt, og det har ikke funksjon lengre. (Det kan gjenopprettes vhja klassisk akupunktur.)


Smerte

Smerteopplevelsen er avhengig av hvor vondt en føler en smerte er, og det kommer an på av hva og hvordan den eventuelle fysiske skaden er oppstått. I tillegg kommer det også an på hvordan den mentale tilstanden er.

Der finnes en port-teori som er blitt utviklet av noen forskere. Denne teorien handler om de fysiske og mentale faktorene, og om porten er åpen eller lukket.

Oftest er porten lukket. Ved en skade vil porten åpne seg. Åpningen vil være helt åpen ved sterke smerter, mindre åpen ved middels smerte og lite åpen ved små smerter. Denne smerteporten blir skjøvet opp av såkalte C-celler. Disse overfører smertesignalene fra skadestedet. Hvis signalene fra de små nervefibrene seirer over de store nervefibrene vil porten åpne seg og noen T-celler (lymfocytter) vil bli aktivert. Det vil skje en kjedereaksjon som vil gå gjennom nervesystemet, hjernestammen, midthjernen og til slutt til ytrehjernestammen som da vil registrere smerten. Denne reaksjonen gjør at alle stadiene blir blokkert av smerten. Noen nervefunksjoner som er kontrollert av hjernestammen fungerer som et arkiveringssystem. Dersom personen er avslappet eller har fått smertestillende medisiner blir smertesignalene dempet før de når hjernen. Dersom hjernen er svært aktiv på grunn av angst, depresjoner eller stress vil smerten oppleves sterk.

Hjernen kan også klare å lukke porten. Før smerten oppfattes produserer hjernen encefaliner og endorfiner som er hormoner. Deres oppgave er å redusere smerteopplevelsen.


Akutte smerter

De akutte smertene skjer der og da og går enten over etter noen dager eller etter noen minutter. De kan også gå over til kroniske smerter. Eksempler på akutte smerter er lett forbrenning, kolikk, osv.


Kroniske smerter

Her ligger der oftest et hovedproblem til grunn. F eks et magesår, lungeplager som ikke er blitt oppdaget med en gang, eller gallestein der steinene er blitt ganske store og som da er svært smertefulle. Ofte vil et slikt problem senere også involvere andre organer og vi får en ond sirkel. Når dette er situasjonen, er det ingen vits i å bruke smertestillende akupunktur - den løser ikke problemet, og fjerner kun smerten for en kortere periode. I slike tilfeller må man eventuelt oppsøke lege/veterinær, og i tillegg bruke Klassisk akupunktur.


Forrige: Kosmetisk akupunktur Denne: Smertestillende akupunktur Neste: Koppingmassasje